0
0

تنظیمات قالب

فلاپی درایو مشکی 1.44 قیمت : 350,000 ریال
فلاپی درایو میتسومی قیمت : 800,000 ریال
فلاپی درایوپاناسونیک قیمت : 1,100,000 ریال
فلاپی درایو میتسومی اصل مالزی قیمت : 650,000 ریال
فلاپی درایو نقره ای 1.44 قیمت : 350,000 ریال
فلاپی درایو تیک اصل مالزی قیمت : 900,000 ریال
فلاپی درایو تیک تایلندی قیمت : 1,000,000 ریال
فلاپی درایو سونی اصل قیمت : 1,300,000 ریال
فلاپی درایو تیک تایلندی درحدنو قیمت : 1,100,000 ریال
فلاپی درایوتیک قیمت : 650,000 ریال